Testament opstellen

In uw testament staat wat er met uw geld, huis, bezittingen en eventuele schulden gebeurt als u komt te overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Als het testament bij het moment van overlijden ontbreekt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Om de regie in eigen in handen te houden is het daarom goed om een testament op te stellen. 

Testament is privé

Zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen, en kunt u als partners samen een afspraak maken bij de notaris. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht: hij praat dus met niemand anders over uw testament.

Iedereen zijn eigen testament

Het is niet mogelijk om gezamenlijk één testament te hebben. Ieder heeft zijn of haar eigen testament. Wel kunt u gezamenlijk dingen regelen, maar dit neemt u dan beiden op in uw testament.

Uw testament bij Notaris Schaap

In uw testament staan uw eigen keuzes. Het is belangrijk om uw testament af te stemmen op uw persoonlijke (gezins)situatie voor nu en in de toekomst. Notaris Schaap adviseert u over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen.

Voor het maken van een testament kunt u een afspraak met ons maken. Een op maat gemaakt testament kost tijd. Notaris Schaap bereidt dit samen met u voor. De kosten van een testament zijn afhankelijk van uw wensen en situatie. Graag verzorgen wij vooraf een vrijblijvende prijsopgave op maat voor u.

Ondertekening van een testament vindt altijd plaats in twee stappen, omdat er voldoende tijd moet zijn voor het voorbereiden van een ontwerp, en u voldoende tijd krijgt voor de inhoudelijke beoordeling van het document. Zijn mijn wensen goed verwoord door de notaris in het testament? Zo ja, dan maakt u een tweede afspraak voor de ondertekening van het testament bij ons. Uiteraard nemen wij het testament ook dan weer met u door.

Vraag uw vrijblijvende prijsopgave aan

Afspraak bij ons op kantoor? Breng dan het volgende mee

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs
  • Afschriften van eerder door u gemaakte samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, testamenten of levenstestamenten

Brochure Nalatenschap KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
 

Nalatenschap

Testament
Testament

Een gezamenlijk testament is niet mogelijk. Een testament is privé.

Wilsbekwaam

Om een testament te kunnen maken, moet u wilsbekwaam zijn. U moet in staat zijn de gevolgen van uw testament te begrijpen. Wanneer er bij ons twijfel bestaat over de wilsbekwaamheid, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, kan niet zonder meer een testament worden opgesteld. Als er een testament is gemaakt en later wordt vastgesteld dat u op dat moment niet wilsbekwaam was, is het testament niet geldig.
Een verzoek tot het opstellen van een testament kan uitsluitend in behandeling woren genomen wanneer het verzoek is gedaan door uzelf. Andere, bijvoorbeeld uw kinderen, kunnen hier niet om vragen.

Vraag uw vrijblijvende prijsopgave aan

Testament geldig tot herroeping

Een testament is geldig totdat u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Om uw testament te wijzigen, maakt u een afspraak bij Notaris Schaap. Wij raden aan om iedere vijf jaar na te gaan of uw testament nog aansluit bij uw huidige situatie.

Centraal Testamentenregister

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Erfgenamen kunnen hier nagaan of er een testament is en bij welke notaris dit is opgemaakt.

Checklist testament

Wilt u zelf meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw testament? Of wilt u weten of uw testament nog aansluit bij uw huidige situatie? Het kan namelijk zijn dat uw testament al een aantal jaar oud is en dat uw huidige situatie intussen is veranderd. Door het invullen van de vragenlijst krijgt u hier een helder beeld van.

 

 

Andere diensten

U kunt bij Notaris Schaap voor nog veel meer diensten terecht. Onderstaand vindt u een kleine selectie.

levenstestament bij Notaris Schaap Zeewolde

Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Met een levenstestament kunt u zelf de regie houden en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

samenlevingscontract notaris schaap Zeewolde

Samenlevingscontract

Wist u dat de wet niets heeft geregeld als u besluit om te gaan samenwonen. Het is daarom verstandig om bepaalde afspraken vast te leggen. Het geeft enerzijds duidelijkheid en anderszijds biedt het ook voordelen. 

huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Met een huwelijk bezegelt u de liefde die u voor elkaar voelt. In huwelijkse voorwaarden legt u onder andere vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk.