Geregistreerd partnerschap

Als u niet wilt trouwen, maar toch uw relatie officieel wilt maken, kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap. Door een geregistreerd partnerschap aan te gaan, veranderen er direct een aantal zaken voor u.

Wat betekent ‘Beperkte gemeenschap van goederen’?

Sinds 1 januari 2018 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de opzet van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Als u vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaat zonder voorwaarden dan doet u dit in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt eenvoudig gezegd in dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Dit geldt echter niet voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens uw geregistreerd partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Partnerschapsvoorwaarden opstellen bij Notaris Schaap

Partnerschapsvoorwaarden kunt u opstellen als u en uw partner zelf liever bepalen wat wel en niet van u samen is. Dit heeft dan met name betrekking op bezittingen en schulden. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is. Dan spreken we van algehele gemeenschap van goederen.

Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden kunt u bij ons een afspraak maken. Samen met u bespreken we de mogelijkheden, zodat u precies weet wat er geregeld kan worden.

Vraag uw vrijblijvende prijsopgave aan

Afspraak bij ons op kantoor? Breng dan het volgende mee:

  • Geldig paspoort of ander geldig identiteitsbewijs
  • Afschriften van eerder door u opgemaakte samenlevingscontracten, testamenten, en/of levenstestamenten.

Brochure KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) Samen verder

Samen verder

GeregistreerdPartnerschap
GeregistreerdPartnerschap

Samen met u bespreken we de mogelijkheden

Belangrijkste verschillen met samenwonen

  • Een geregistreerd partnerschap is wettelijk vastgelegd. Er gelden rechten en plichten
  • Fiscaal partnerschap en het krijgen van een partnerpensioen
  • Als u samen kinderen krijgt, hebben beide ouders het gezag
  • Er geldt een alimentatieplicht als u uit elkaar gaat
  • Bij het overlijden van een van de partners is de andere erfgenaam, tenzij daarvan bij testament is afgeweken

Algehele gemeenschap van goederen vóór 2018

Bent u vóór 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, brengt hier geen verandering in.

Internationaal partnerschap

Heeft u of uw partner een andere nationaliteit? Of heeft u enige tijd in het buitenland gewoond? Dan kan het zijn dat het recht van dit land op uw partnerschap van toepassing is. Let op: sommige landen binnen Europa en veel niet-Europese landen erkennen een geregistreerd partnerschap niet.

 

 

Andere diensten

U kunt bij Notaris Schaap voor nog veel meer diensten terecht. Onderstaand vindt u een kleine selectie.

Testament

Testament

In uw testament staat wat er met uw geld, huis, bezittingen en eventuele schulden gebeurt als u komt te overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen.

Hypotheekakte

Huis kopen

Als de koopovereenkomst is gesloten tussen koper en verkoper, wordt vervolgens de eigendom overgedragen aan de koper op de afgesproken datum. Dat gebeurt bij de notaris. 

BV-Oprichten

Bv oprichten

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.