Hypotheekakte

Als voor de aankoop van een onroerende zaak financiering nodig is, is een bank veelal de geldverstrekker. Dit regelt de bank door middel van een hypothecaire lening. Daar staat tegenover dat de bank zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. De onroerende zaak wordt onderpand, zodat bij het onverhoopt achterblijven van betaling (rente of aflossing) dit onderpand door de bank kan worden verkocht. Hierdoor behoudt de bank het recht om uit de verkoop de schuldsom te voldoen. Dit heet hypotheekrecht en kan uitsluitend worden vastgelegd in een notariële akte.

Hypotheekakte bij Notaris Schaap

Bent u voornemens om uw hypotheekakte bij Notaris Schaap te ondertekenen en heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Op onze website en in onderstaande brochures kunt u de meeste antwoorden terugvinden, maar mocht dat in uw geval niet zo zijn dan staan wij u graag te woord.

Vraag uw vrijblijvende prijsopgave aan

Afspraak bij ons op kantoor? Breng dan het volgende mee

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs
AankoopOnroerend goed
AankoopOnroerend goed

Bij grote belangen is specialistische juridische kennis nodig

Kenbaarheid hypotheek

De hypotheekakte is niet alleen voor een bank van belang. Het geeft ook duidelijkheid naar anderen. Een afschrift van de hypotheekakte wordt namelijk direct ingeschreven in het kadaster en daar kunnen ook anderen zien dat er hypotheekrecht rust op uw woning.

Een hypothecaire schuldeiser heeft een sterke positie in vergelijking met andere schuldeisers.

Ook wanneer private partijen, bijvoorbeeld in familieverband, gelden uitlenen voor de financiering van onroerende zaken is het verstandig om een hypotheekakte op te maken. Als er geen hypotheekakte wordt opgemaakt sluit iedere schuldeiser (bij financiële problemen) achteraan in de rij van schuldeisers. Hoe nauw die persoon ook betrokken is. 

 

 

Andere diensten

U kunt bij Notaris Schaap voor nog veel meer diensten terecht. Onderstaand vindt u een kleine selectie.

huis-kopen

Huis kopen

Als de koopovereenkomst is gesloten tussen koper en verkoper, wordt vervolgens de eigendom overgedragen aan de koper op de afgesproken datum. Dat gebeurt bij de notaris.

huwelijkse voorwaarden bij Notaris Schaap Zeewolde

Huwelijkse voorwaarden

Met een huwelijk bezegelt u de liefde die u voor elkaar voelt. In huwelijkse voorwaarden legt u onder andere vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk.

bv oprichten

Bv oprichten

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.