Onroerend goed bij Notaris Schaap in Zeewolde

 

Wij zijn de notaris in Flevoland en daar buiten voor onroerend goed. Zoekt u een notaris voor uw nieuwe hypotheek of voor de aan- en verkoop van onroerende zaken? Neem dan contact op met ons. Wilt u uw nalatenschap fiscaal aantrekkelijk overdragen of daar advies over inwinnen? Dan is Notaris Schaap als lid van de Vereniging Estate Planner in het Notariaat de gespecialiseerde notaris.

 

Huis kopen

Als de koopovereenkomst is gesloten tussen koper en verkoper, wordt vervolgens de eigendom overgedragen aan de koper op de afgesproken datum. Dat gebeurt bij de notaris. De koper dient op die dag de koopsom te voldoen via de notaris. Vaak financiert een bank de koopsom met een lening.

Lees meer


Hypotheekakte

Als voor de aankoop van een onroerende zaak financiering nodig is, is een bank veelal de geldverstrekker. Dit doet de bank door middel van een hypothecaire lening. Daar staat tegenover dat de bank zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. De onroerende zaak wordt onderpand, zodat bij het onverhoopt achterblijven van betaling (rente of aflossing) dit door de bank kan worden verkocht. 

Lees meer