Het doel van een vereniging

Verenigingen zijn er in verschillende vormen. Zo zijn er verenigingen waarbij mensen bij elkaar komen die dezelfde hobby of levensbeschouwing hebben. Een vereniging wordt meestal opgericht door mensen met een gezamenlijk doel: samen sporten, muziek maken of een hobby uitoefenen. Een vereniging bestaat uit leden. Zij mogen tijdens de algemene ledenvergadering meebeslissen over zaken binnen de vereniging.

Een vereniging oprichten bij Notaris Schaap?

Een vereniging is een rechtspersoon. Dat houdt onder meer in dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben en contracten kan afsluiten. De (spel)regels van de organisatie worden officieel vastgelegd in statuten. Deze regels hebben betrekking op de interne organisatie. Met een notariële akte zorgt de vereniging ervoor dat het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging gescheiden wordt. Zo voorkomt u onduidelijkheid over de verschillende geldstromen, want deze lopen dan niet langer door elkaar.

Geen tussenkomst van notaris

Het is ook mogelijk om een vereniging op te richten, zonder tussenkomst van een notaris. Dit zorgt voor een beperkte rechtsbevoegdheid van de vereniging. Er is dan onder andere geen scheiding van geldstromen en zijn de bestuurders dus met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.

Vraag uw vrijblijvende prijsopgave aan

Afspraak bij ons op kantoor? Breng dan het volgende mee

  • Geldig paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs
OprichtenVereniging
OprichtenVereniging

Alleen door tussenkomst van een notaris krijgt de vereniging volledige rechtsbevoegdheid

Andere diensten

U kunt bij Notaris Schaap voor nog veel meer diensten terecht. Onderstaand vindt u een kleine selectie.

bv oprichten

Bv oprichten

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. 

Stichting oprichten

Stichting oprichten

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Kenmerkend voor een stichting is dat deze geen leden hebben. Een stichting mag winst maken, maar die dient wel volledig uitgekeerd te worden naar het doel van deze stichting. 

huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Met een huwelijk bezegelt u de liefde die u voor elkaar voelt. In huwelijkse voorwaarden legt u onder andere vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk.