Het doel van een stichting

De meeste stichtingen worden opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel. Denk daarbij aan natuurbehoud, hulp aan andere mensen of het promoten van kunst en cultuur. Een stichting kan ook worden opgericht voor andere doelen. Iedereen kan een stichting oprichten: alleen of samen met anderen.

Waarom een stichting als rechtsvorm kiezen?

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een stichting is bovendien een rechtspersoon. Dat betekent dat een stichting bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en legaten ontvangen. Daarnaast worden de ‘spelregels’ van de organisatie officieel vastgelegd in statuten. 

Stichting oprichten bij Notaris Schaap

Voor de oprichting van een stichting is een notariële akte verplicht. Notaris Schaap kan u hierbij van dienst zijn. Wij staan voor u klaar, beantwoorden graag uw vragen en spreken heldere taal.

Vraag uw vrijblijvende prijsopgave aan

Afspraak bij ons op kantoor? Breng dan het volgende mee

  • Geldig paspoort of een ander geldig legitimatiebewijs
OprichtenStichting
OprichtenStichting

Wij spreken heldere juridische taal

Stichting oprichten

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Kenmerkend voor een stichting is dat deze geen leden heeft. Een stichting mag winst maken, zoalng de uitkering daarvan naar het doel van de stichting gaat.maar die dient wel volledig uitgekeert te worden naar het doel van deze stichting. Een stichting wordt volgens de wet gezien als een rechtspersoon. Hierdoor mag een stichting onder meer contracten afsluiten, subsidie ontvangen en bezittingen hebben. De interne organisatie is vastgelegd in statuten. Hierna is de stichting in staat de sociale of maatschappelijke doelen van de stichting te verwezenlijken.

 

 

Andere diensten

U kunt bij Notaris Schaap voor nog veel meer diensten terecht. Onderstaand vindt u een kleine selectie.

bv oprichten

Bv oprichten

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. 

Vereniging oprichten

Vereniging oprichten

Verenigingen zijn er in verschillende vormen. Zo zijn er verenigingen waarbij mensen bij elkaar komen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke voorkeur. Een vereniging wordt meestal opgericht door mensen met een gezamenlijk doel

Levenstestament_145x145px

Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Met een levenstestament kunt u zelf de regie houden en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.