Besloten vennootschap oprichten

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. 

Wat is een bv?

De bv is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit. Dat zorgt er voor dat in de meeste gevallen niet u, maar de bv aansprakelijk is voor eventuele schulden. Na de oprichting van de bv bent u als bestuurder in dienst van de bv en handelt u uit haar naam. U kunt een bv alleen oprichten, of samen met anderen.

Statuten en rol Notaris Schaap

Notaris Schaap legt de statuten van de bv voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

  • Het nominale bedrag van de aandelen
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen
  • De bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • De regels voor de overdracht van aandelen.

Vraag uw vrijblijvende prijsopgave aan

Afspraak bij ons op kantoor? Breng dan het volgende mee:

  • Geldig paspoort of een ander geldig legitimatiebewijs
  • Bij aandelenoverdracht, statutenwijziging, fusies of splitsing van vennootschappen: het originele aandeelhoudersregister
BVoprichten
BVoprichten

Wij leggen de statuten vast en schrijven uw onderneming in het Handelsregister in. U focust op ondernemen.

Oprichten van een bv

Sinds 2012 is het eenvoudiger om een bv op te richten. U heeft bijvoorbeeld geen verplicht startkapitaal meer nodig en ook de bankverklaring en accountscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft. Wel moet u nog steeds naar de notaris voor het vastleggen van de statuten in de oprichtingsakte.

Inschrijving handelsregister

De bv moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Notaris Schaap verzorgt deze inschrijving voor u.

 

 

Andere diensten

Als ondernemer kunt u bij Notaris Schaap voor nog veel meer diensten terecht. Onderstaand vindt u een kleine selectie.

huis-kopen

Stichting oprichten

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Kenmerkend voor een stichting is dat deze geen leden heeft. 

Vereniging oprichten

Vereniging oprichten

Verenigingen zijn er in verschillende vormen. Zo zijn er verenigingen waarbij mensen bij elkaar komen met dezelfde hobby of levensbeschouwing. Een vereniging wordt meestal opgericht door mensen met een gezamenlijk doel

levenstestament bij Notaris Schaap Zeewolde

Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Met een levenstestament kunt u zelf de regie houden en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.