Corona maatregelen

Geachte cliënt(en),

Het coronavirus heeft juridische en praktische gevolgen voor notariskantoren.

Uitgaande van de adviezen van het RIVM en onze beroepsorganisatie zijn wij, mede in verband met de continuiteit van onze dienstverlening, genoodzaakt om vanaf maandag 16 maart 2020 08.00 uur de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen in het belang van onze cliënten en medewerkers.

 1. Voor informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de site van het RIVM.

  Vertoont u de door het RIVM genoemde ziekteverschijnselen, of bent u reeds besmet met het coronavirus, informeert u ons dan direct daarover, bij voorkeur door middel van een reactie op dit bericht. Wij kunnen dan eerst telefonisch contact met u opnemen om te bezien of, en zo ja hoe, de notariële dienstverlening aan u vorm kan worden gegeven. Conform mededeling van onze beroepsorganisatie kan van de notaris of diens medewerkers niet worden verwacht dat zij zich blootstellen aan besmettingsgevaar.

  Informeert u ook de andere bij de akte(n) of bespreking betrokken persoon of personen, en overlegt u desgewenst met elkaar over een mogelijk uitstel van de transactie of bespreking. Wint u daarbij bij voorkeur advies van derden in, zoals uw makelaar, financieel tussenpersoon of accountant.
   
 2. Akten kunnen uitsluitend worden ondertekend in aanwezigheid van partijen. Dat betekent dat wij bij een tekensessie niet kunnen toelaten alle niet als partij bij de transactie betrokken derden, met uitzondering van een door partijen benodigde tolk, een makelaar en een financieel tussenpersoon.

  Het vorenstaande geldt ook voor besprekingen op kantoor.

  Wij ontvangen verkopers en kopers indien gewenst in aparte ruimten. Verkopers tekenen in aanwezigheid van de notaris een volmacht, en verlaten daarna het kantoor. De akte van levering wordt in dat geval uitsluitend in aanwezigheid van de koper(s) getekend. Verkopers worden bij deze akte op basis van de getekende volmacht vertegenwoordigd door één van onze medewerkers.

  Wij maken gebruik van een mondkapje, en vragen u vriendelijk dat ook te doen bij ieder bezoek aan ons kantoor.
   
 3. Teken- en bespreeksessies zullen in tijd worden beperkt, en waar nodig en/of gewenst anderszins worden vormgegeven. Wij schenken geen koffie of thee, en schudden elkaar niet de hand.
   
 4. Wij verzoeken u vriendelijk zelf een ball-point of vulpen met blauwe inkt mee te brengen, en deze ook weer mee te nemen na de sessie. Met potlood kan niet worden ondertekend.
   
 5. Omdat (een deel van) onze medewerkers vanuit huis zal werken, kunnen wij indien nodig overgaan tot een inperking van de telefonische bereikbaarheid. In dat geval zullen wij, buiten de aangegeven bloktijden, tijdens kantooruren alleen nog per e-mail bereikbaar zijn via info@notarisschaap.nl.
   
 6. Mocht onverhoopt van overheidswege worden besloten dat ook notariskantoren tijdelijk gesloten moeten worden in verband met het coronavirus, dan kunnen transacties en/of geplande besprekingen mogelijk geen doorgang vinden. Voor de (financiële) gevolgen daarvan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze voorzorgsmaatregelen hebben vooralsnog geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. Wij streven ernaar u - waar mogelijk - van dienst te blijven zijn zoals u van ons gewend bent.

Wij hopen op uw begrip.

Zeewolde, juni 2021